تبلیغات
اللهم عجل لولیک الفرج و سهل مخرجه - نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نویسنده : MohoMo دوشنبه 23 دی 1392 00:36  •    ارسال شده در: بورس و اوراق بهادار

محاسبه EPS ساده است اما امروزه انواع و تعاریف متعددی از آن وجود دارد و اگر سرمایه گذاران در صدد سرمایه‌گذاری مبتنی بر تصمیم‌گیری آگاهانه باشند لازم است مفهوم هریك از انواع EPS را بدانند. به عنوان مثال، ممكن است تفاوت شگرفی در EPS اعلامی توسط شركت با آنچه كه در صورتهای مالی و روزنامه‌ها گزارش می‌شود وجود داشته باشد و در نتیجه، سهام ممكن است بسته به EPS مورد استفاده ، بیشتر یا كمتر از ارزش ذاتی به نظر برسند. در این بحث به تعریف برخی از انواع EPS خواهیم پرداخت.
EPS عبارت است از سود ویژه هر سهم پس از كسر مالیات ، تقسیم بر تعداد سهام منتشره . نكته قابل توجه این است که هم صورت و هم مخرج كسر بسته به نحوه تعریف سود و سهام منتشره متغیر اند زیرا روشهای بسیاری برای محاسبه سود وجود دارد. ابتدا در مورد سهام منتشر شده بحث می‌كنیم.

سهام منتشر شده
سهام منتشر شده را می‌توان به اصلی (EPS اصلی) (1)و یا كاملاً رقیق شده (EPS رقیق شده ) (2) طبقه بندی نمود.
EPS اصلی ، بر مبنای تعداد سهام منتشر شده كه نزد سهامداران است (سهامی كه در حال حاضر در بازار وجود دارد و قابل معامله می باشد) ، محاسبه می‌شود.
EPS رقیق شده مستلزم محاسبات پیچیده ای است که معمولا تعیین کننده تعداد سهام منتشره در پایان هر فصل می باشد ، به شرطی که كلیه اختیارات خرید (3) و اختیارات معامله (4) و ... در یك نقطه زمانی به سهام تبدیل شوند .
اغلب EPS رقیق شده را ترجیح می‌دهیم زیرا كلیه سهام ممكن را منتشر شده در نظر می‌گیرد و رقم مطمئن‌تری از EPS بدست می آید. 
با تغییر قیمت سهام، تعداد سهام رقیق شده نیز تغییر می كند،( و علت آن قرار گرفتن اختیارات معامله در محدوده یا خارج از محدوده قیمتی مؤثر می‌باشد).
شركتها ، هم EPS اصلی و هم EPS رقیق شده را گزارش می‌كنند و تمركز بیشتر بر EPS رقیق شده است، ولی سرمایه گذاران نباید فرض كنند كه همیشه اینچنین است زیرا گاهی مشاهده شده است که شركت هیچ اختیار معامله، اختیار خرید یا اوراق قرضه قابل تبدیل در محدوده قیمتی معتبر نداشته و از این رو EPS اصلی و رقیق شده یكی می‌باشد. شركتها می توانند هریك از این EPS ها را گزارش نمایند، بنابراین سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند كه كدام یك مورد استفاده قرار گرفته است.

سود
همانگونه كه اشاره شد، بسته به مفروضات و سیاستهای حسابداری، EPS می‌تواند هر آنچه كه شركت بخواهد باشد. تحلیلگران و تفسیر کنندگان، توجه رسانه‌ها را به عددی كه مدنظر شركت است، متمركز می‌نمایند كه ممكن است با EPS گزارش شده به كمیسیون اوراق بها دار و بورس (SEC) (5) برابر یا متفاوت باشد.
شركتها می‌توانند بر مبنای یك سری مفروضات ، EPS بالایی را گزارش و ضریب P/E را كاهش دهند كه باعث می‌شود سهام كمتر از ارزش ذاتی آن برآورد گردد.
در اینجاست كه لزوم بررسی و كسب اطمینان از سود و محاسبات EPS توسط سرمایه‌گذاران آشكار می‌گردد.


حال بر پنج نوع EPS متمركز شده و براساس نوع سود كه در محاسبه آنها به كار می‌رود تعاریفی را ارائه میکنیم .


EPS اعلام شده (EPS GAAP) (6)
عبارت است از ارقام استخراج شده از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) كه براساس نسخه SEC یا كمیسیون اوراق بهادار و بورس گزارش می‌شود.
شركت در این حالت سود را مطابق خط مشی‌های متداول حسابداری استخراج می نماید.(توجه:اینكه چگونه شركتی می‌تواند EPS را تحت GAAP دستكاری نماید فراتر از بحث این مقاله است ولی سرمایه گذاران باید توجه كنند كه این موضوع ممكن است رخ دهد. ‌ تمركز ما بر این است كه چگونه درآمد غیر واقعی ارائه می شود حتی اگر نیت ، دستكاری نتایج نباشد.)
همانگونه كه ذكر شد تحریف سود تحت GAAP امکان پذیراست؛ به عنوان مثال: 
تحصیل درآمد از طریق فروش ماشین آلات یا یک شرکت فرعی كه فقط برای یكبار صورت می‌پذیرد، تحت GAAP به عنوان درآمد عملیاتی تلقی می گردد و سبب می شود EPS دوره نسبت به دوره قبل و یا دوره بعد بیشتر باشد.
همچنین شركت می‌تواند حجم زیادی از هزینه‌های معمول عملیاتی را به عنوان هزینه غیر عادی طبقه‌بندی نموده و از آنجائیكه هزینه‌های غیر عادی از محاسبات مستثنی می‌‌باشند رقم EPS بالاتری نشان داده ‌شود. 
سرمایه‌گذاران باید یادداشتهای صورتهای مالی را مطالعه كنند تا بتوانند عواملی را كه باید جزء درآمد عادی لحاظ گردد، مشخص و در محاسباتشان تعدیلات لازم را به عمل آورند.

EPS جاری
این EPS براساس سود ویژه نرمال شده یا جاری محاسبه می‌شود و هر درآمدی را كه فقط برای یك بار رخ می‌دهد مستثنی می‌كند. هدف یافتن جریان درآمد از طریق فعالیتهای اصلی است كه می‌تواند در پیش بینی EPS آتی مورد استفاده قرار گیرد.
برای محاسبهEPS جاری ، یك سود بزرگ که برای یكبار از محل فروش تجهیزات بدست می آید ویا هزینه های غیر عادی ، از حساب ها مستثنی می گردد. تعیین EPS بدست آمده از این روش ، EPS فرضی (7) نامیده می‌شود.

EPS فرضی
EPS فرضی بدین معناست كه از مفروضات ، جهت استخراج رقم مورد بحث استفاده می‌شود. در مقایسه با EPS گزارش شده، EPS فرضی برخی هزینه ها یا درآمدها را كه در محاسبه سود گزارش شده مورد استفاده قرار می‌گیرد، نادیده می‌گیرد . به عنوان مثال اگر شركتی یكی از شعبات بزرگ خود را بفروشد، در گزارش نتایج تاریخی می‌تواند هزینه‌ها و درآمدهای مربوط به آن واحد را خارج سازد و امكان مقایسه دو چیز یكسان (سیب با سیب) را افزایش دهد. 
در مثال دیگر می‌توان به شركتی اشاره نمود كه بعضی از هزینه‌ها به دلیل آنكه مدیریت احساس می‌كند تكرار نشدنی است، استثناء می‌شوند و سود واقعی شركت منحرف می‌گردد. این روزها احتمال وقوع هزینه‌های تكرار نشدنی افزایش یافته است.

EPSرسانه ای (8)
رقمی است كه در رسانه‌ها بازتاب ویژه‌ای دارد. گاهی اوقات رقم فرضی است ولی می‌تواند رقمی باشد كه توسط تحلیلگر یا متخصصی كه درباره شركت بحث می‌كند محاسبه شده باشد.
عموماً چنین رقمی اطلاعات كافی برای تعیین آنكه كدام EPS مدنظر است، قرار نمی دهد. 

EPS نقدی
EPS نقدی، از حاصل تقسیم جریان نقد عملیاتی بر سهام رقیق منتشر شده بدست می‌آید (جریان نقد عملیاتی با سود قبل از كسر بهره، ‌مالیات و استهلاك متفاوت است).
اعتقاد بر این است كه رقم EPS نقدی به دلیل آنکه خالص‌تر است از سایر ارقام ذكر شده مهمتر می‌باشد. 
به عبارت دیگر، دلیل برتری EPS نقد آن است كه جریان نقد عملیاتی به سادگی سود ویژه قابل دستكاری نیست و تحصیل میزان نقد واقعی را منعكس می‌نماید كه خود از دخیل كردن تغییر در دارائیهایی مانند دریافتنی‌ها و موجودیها محاسبه می‌گردد.
برای مثال شركتی با EPS گزارش شده 5/0 دلار و EPS نقد 1 دلار به شركتی با EPS گزارش شده 1 دلار و EPS نقد 5/0 دلار ترجیح داده می‌شود.
هرچند برای ارزیابی این دو سهم فرضی عوامل زیادی باید مدنظر قرار گیرد ولی بطور كلی شركتی وضعیت مالی بهتری خواهد داشت كه وجوه نقد بیشتری در اختیار داشته باشد.
انواع دیگر EPS بر EPS نقدی سایه افكنده و آنرا تحت‌الشعاع قرار داده ولی اگر شركتها مستهلك كردن سرقفلی را متوقف نمایند، EPS نقد بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت ، در اینصورت، EPS نقد بیشتر شبیه (9) EBITDA (درآمد قبل از بهره، مالیات، استهلاك) هر سهم بوده و عامل تغییر در دریافتنی‌ها و موجودی‌ها را دربر ندارد. اگرچه این EPS به خوبی EPS حاصل از جریان نقد عملیاتی نیست ولی در موارد معین نسبت به انواع دیگر EPS برتری دارد.

هشدار به سرمایه‌گذاران
انواع زیادی از EPS مورد استفاده قرار می‌گیرند و لازم است سرمایه گذار اولاً: بداند كه EPS چه چیز را منعكس می‌كند و ثانیاً : تعیین نماید كه آیا EPS، بازنمای معتبری از سود شركت می‌باشد یا خیر؟
اگر P/E پایین باشد ، سهام ممكن است بسیار با ارزش به نظر آید ولی نسبت مربوطه ممكن است بر مبنای مفروضاتی باشد كه شما با آنها موافق نباشید.


برچسب ها: نسبت قیمت به درآمد (P/E) ،
آخرین ویرایش: - -

جمعه 17 شهریور 1396 13:53
Its like you learn my thoughts! You appear to grasp so much
approximately this, such as you wrote the ebook in it or something.
I feel that you could do with a few % to power the message house a little bit, however instead of that,
that is wonderful blog. An excellent read. I will
definitely be back.
سه شنبه 24 مرداد 1396 10:37
Hi there, I enjoy reading through your article post.
I wanted to write a little comment to support you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر